Goeie middag

Graag wil ek net dankie sê aan Olympic Academy of Driving vir die hulp wat aan ons verleen is met my dogter, Verushka Joubert se bestuurslesse. 
Spesiaal aan Elmien wat haar soo mooi gehelp het. Na die eerste les wat Verushka by Elmien gehad het kon ek 'n verskil in haar bestuursvermoeë sien. Verushka het reeds kon bestuur, maar Elmien het alles verfyn. Dit het alles aanleiding gegee tot haar bestuursvermoeë om haar lisensie die eerste keer kon kry!
Baie dankie Elmien vir jou vriendelikheid en altyd vinnige behulpsaamheid wanneer ons vrae gevra het.
Met dankbaarheid vir diens ontvang.
Wilna Joubert (Verushka)